زین نوکیسه‌های گرفتار جَو دلم گرفت

این «عجیبه واقعاً» ـها و «من تعجب می‌کنم» ـهایی که می‌گم، همون «در تنگنای حیرتم» ـی هست که حافظ گفت؛ البته که چنین حالتی بر هر دوی ما، در نتیجه‌ی مواجهه با گدایان معتبر شده مستولی شده است‌/‌می‌شود. /+/

/ 0 نظر / 27 بازدید