خرافات

امروز یه نعل پیدا کردم اما به روی خودم نیاوردم و رفتم...

ولی باز برگشتم و برش داشتم...

خب مگه یه نفر تو زندگیش ممکنه چند بار نعل پیدا کنه... اون

هم تو تهران... لطفاً؟

/ 0 نظر / 11 بازدید