عاشقانه‌ها 4

عشق ۞ ای کسانی که دل داده‌اید؛ آیا برابر است او که دوست می‌دارید با آنان که دوست نمی‌دارید؟ ۞ هاان؟ ۞ پس غر مزنید بر او که دل برده است از دستتان ۞ سوگند به عاشقان در باد ۞ و سوگند بر اولین بوسه ۞ عشق بالاتر است ۞

سوره‌ی جانا - آیات ١ تا ٧

/ 1 نظر / 12 بازدید
پیر مجنون

قشنگ می نویسی گرچه این نوشته آخری که خوندم از خودت نیست اما انتخاب مطلبت هم جالب بود