مرگ رنگ

امروز بین رنگ‌ها یادم افتاد شانزده سال پیش سر کلاس نقاشی، رنگ سیاه رو روی شلوار سفیدم خالی کرده بودم و آن چند سال انقدر کم برف اومده بود که هیچ یادم نبود آدم برفی پا نداره...

به متولدین دهه‌ی هشتاد و بعد فکر می‌کنم؛ وقتی در بیست و چند سالگی به شانزده سال قبل برگردند شاید هیچ وقت آدم‌برفی نساخته باشند و برایشان برف تنها "دانه‌ی سفید شش‌پر و متبلوری" باشه...

/ 0 نظر / 12 بازدید