تاکسی

تاکسی خوابگاه نیست!

چرا بعضی مردم فکر می‌کنند دیگران باید سر و گردن رها و زوایای منفرجه‌ی رانی آن‌ها به همراه صدای خرناس و خر و پفشان را تحمل کنند... لطفا؟

/ 0 نظر / 5 بازدید