غمت کلکسیون خنده‌ام را ربود* - پارانوئیدهای من >
پارانوئیدهای من
هر طایفه‌ای به من گمانی دارد... من زان خودم چنانکه هستم هستم

چه فرقی می‌کند کدامین روز از کدامین ماه کدامین سال است؛

وقتی همیشه برای شنیدن صدایت دیر است؟ / + /* "غم کلکسیون خنده‌ام را به سرقت برد" کاریکلماتوریست از پرویز شاپور.

تگ‌ها:مخاطب خاص
یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ - ۱:٤٥ ‎ب.ظ -   پيام هاي ديگران() -