تاکسی - پارانوئیدهای من >
پارانوئیدهای من
هر طایفه‌ای به من گمانی دارد... من زان خودم چنانکه هستم هستم

تاکسی خوابگاه نیست!

چرا بعضی مردم فکر می‌کنند دیگران باید سر و گردن رها و زوایای منفرجه‌ی رانی آن‌ها به همراه صدای خرناس و خر و پفشان را تحمل کنند... لطفا؟

تگ‌ها:زندگی و فرهنگ
پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ - ۱:۱٦ ‎ب.ظ -   پيام هاي ديگران() -