پارانوئیدهای من >
پارانوئیدهای من
هر طایفه‌ای به من گمانی دارد... من زان خودم چنانکه هستم هستم
مهمه؟ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٦
مثل زورقی که موج را یا پرنده‌ای که اوج را... :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٥
می‌خواهم بازگردم، اما به کجا؟ :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳٩٥
و سکوت تو جواب همه‌ی مسئله‌هاست... :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳٩٥
از نصایح سمی :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٥
امروز پیرم :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٥
شرح حال :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳٩٤
چیزی به جز تفاله‌ی یک زنده :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳٩٤
خنده‌ام می‌گیره :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳٩٤
از برت دامن‌کشان... :: جمعه ٤ دی ۱۳٩٤
کلافگی در چند ثانیه! :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳٩٤
خدایا شکرت :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳٩٤
کسی نیست :: جمعه ۱ آبان ۱۳٩٤
غمگین چو پاییز :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٤
Ma sœur me manque :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٤
عمیق‌ترین جای جهان :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤
بی سرزمین‌تر از باد :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤
عجیبه واقعاً :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
زین نوکیسه‌های گرفتار جَو دلم گرفت :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤
دردی است غیر مردن، آن را دوا نباشد :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤
ای ملال بی پایان... :: دوشنبه ٩ تیر ۱۳٩۳
کاریکلماتور 7 :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
تو دلم جهنمه مامان :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
بدون عنوان 14 :: یکشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٢
عاشقانه‌ها 5 :: جمعه ۸ دی ۱۳٩۱
کاریکلماتور 6 :: پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠
یه روز خوب می‌آد... :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
شاعری دگر گفت و ما برداشتیم 3 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
شاعری دگر گفت و ما برداشتیم 2 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
شاعری دگر گفت و ما برداشتیم 1 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
بدون عنوان 1+12 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
بدون عنوان 12 :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
بدون عنوان 11 :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
بدون عنوان 10 :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
بدون عنوان 9 :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
کاریکلماتور 5 :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
بدون عنوان 8 :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
بدون عنوان 7 :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
بدون عنوان 6 :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
بدون عنوان 5 :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
بدون عنوان 4 :: شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩
امثال و حکم 2 :: چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩
عاشقانه‌ها 4 :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
عاشقانه‌ها 3 :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
سر خط خبرها 2 :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
سر خط خبرها 1 :: شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩
کاریکلماتور 4 :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
غمت کلکسیون خنده‌ام را ربود* :: یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩
مناجات خاصه 1 :: دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩
ترجمه :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
بدون عنوان 3 :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
مادر :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
عاشقانه‌ها 2 :: جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩
عاشقانه‌ها 1 :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
مرگ رنگ :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
تاکسی :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
مترجم :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
پایان داستان! :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
امثال و حکم 1 :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
بدون عنوان 2 :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧
خرافات :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
بدون عنوان 1 :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٧
مغزت رو عمل کن! :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
خانه‌ی دوست کجاست؟ :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
کودکی :: چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦
چرا آدم نمی‌شند؟ :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
کاریکلماتور 3 :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
کاریکلماتور 2 :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
کاریکلماتور 1 :: جمعه ٢٥ آبان ۱۳۸٦
بدون عنوان 0 :: پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦
تابش :: پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦
خواب :: پنجشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٦