پارانوئیدهای من >
پارانوئیدهای من
هر طایفه‌ای به من گمانی دارد... من زان خودم چنانکه هستم هستم

یه بار که حرف شوخی یا جدیشون رسید به افغانستان یا مردمش و هارهار خندیدند، قید یه چیزهایی رو می‌زنم، بالا میارم بر فرهنگ و شعور و جهان‌بینیشون و صحنه رو ترک می‌کنم.

:|

 

تگ‌ها:فرهنگ
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٤ - ٧:۱٥ ‎ق.ظ -   پيام هاي ديگران() -

این «عجیبه واقعاً» ـها و «من تعجب می‌کنم» ـهایی که می‌گم، همون «در تنگنای حیرتم» ـی هست که حافظ گفت؛ البته که چنین حالتی بر هر دوی ما، در نتیجه‌ی مواجهه با گدایان معتبر شده مستولی شده است‌/‌می‌شود. /+/

تگ‌ها:زندگی
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٤ - ٦:٥٤ ‎ق.ظ -   پيام هاي ديگران() -